Навчальний портал Маріупольського державного університету призначено для надання студентам і викладачам доступу до ресурсів дистанційного навчання: навчально-методичних матеріалів та курсів з дисциплін, які викладаються в МДУ.

Матеріали можуть використовуватися як для організації самостійної роботи студентів, так і у якості підтримки очного навчання.