1_Титул,зміст_МЕК.pdf1_Титул,зміст_МЕК.pdf2_Робоча навчальна програма_МЕК.pdf2_Робоча навчальна програма_МЕК.pdf3_Навчальний контент.pdf3_Навчальний контент.pdf4_Методичні рекомендації до проведення семінарських занять.pdf4_Методичні рекомендації до проведення семінарських занять.pdf5_Дидактичне забезпечення СРС.pdf5_Дидактичне забезпечення СРС.pdf6_Засоби діагностики навчальних досягнень студентів.pdf6_Засоби діагностики навчальних досягнень студентів.pdf7_Перелік навчально-методичних посібників.pdf7_Перелік навчально-методичних посібників.pdf8_Інформаційні матеріали бібліотеки.pdf8_Інформаційні матеріали бібліотеки.pdf

Навчальна дисципліна «Моделювання економіки» спрямована на формування системи знань студентів з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей.

Курс орієнтовано на студентів спеціальності 6.030503 "Міжнародна економіка" денної та заочної форм навчання.